Jesteś na stronie: QM Mentor > Strona główna
... Przymierze z przyszłością ...

Referencje

Jesteśmy członkiem Północnej Izby Gospodarczej

Wydarzenia


  Z sukcesem wdrożyliśmy standard IRIS: 02 w firmie Rail-Bohamet Sp. z o.o. oraz standard FSC w firmie QARTIS Sp. z o.o.

 Rok 2016 zakończyliśmy wdrożeniem systemów zarządzania i uzyskaniem certyfikatów w firmach: Tyco Electronics Polska Sp. z o.o. - IRIS, PPU PORT RYBACKI GRYF Sp. z o.o. - ISO 9001: 2015, MSC, ASC i ISO 27001: 2013.

Kolejne firmy, które zaufały nam i powierzyły nam wdrażanie systemów zarządzania zakończyły ten proces z sukcesem uzyskując certyfikaty ISO- są to m.in. Euromech Dębno- ISO 9001, HURTOSTAL 2 Sp. z o.o. Szczecin - ISO 9001, New Era Materials Sp. z o.o. Szczecin - ISO 9001, PPU PORT RYBACKI GRYF Sp. z o.o. - ISO 22000 i FSC.

Zakończyliśmy działania doradcze związane z wdrażaniem w firmie Chemical Alliance Polska Sp. z o.o. ISO 9001 i ISO 14001, w firmie PRES-CON - ISO 9001 i w firmie Fire Services Systems- ISO 9001. Wszystkie w/w firmy uzyskały certyfikaty jednostki certyfikującej  TUV Nord Polska Sp. z o.o. 

Z sukcesem wdrożyliśmy system zarządzania jakością wg ISO 9001 w firmie: Domestia Invest Sp. z o.o. i MESCO PROJECT Sp. z o.o. z Wrocławia, w firmie MM SERVICE Sp. z o.o. z Warszawy i w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie.

Prace wdrożeniowe dotyczące standardu IRIS: 02 w firmie PPH-U OPAK-MET z Inowrocławia zakończyliśmy z sukcesem. Firma uzyskała wymagany pozytywny wynik auditu przeprowadzonego przez TUV Nord Polska Sp. z o.o.

Firma KRASPOL S.C. z Dołuj, którj pomagalismy przy wdrożeniu systemu zarządzania jakością uzyskała certyfikat angielskiej jednostki certyfikującej United Registraf of Systems.

Wdrożyliśmy z sukcesem w firmie Grupa Azoty SA-Zakłady Chemiczne Police SA system zarządzania energią wg wymagań normy ISO 50001: 2011

Zakończyliśmy proces wdrażania ISO 9001: 2008 w Polskich Terminalach SA w Szczecinie i w firmie INFRA-PORT Sp. z o.o. ze Szczecina oraz ISO 9001 i ISO 14001 w Terminalu Promowym Świnoujscie Sp. z o.o. Wszystkie firmy uzyskały pozytywny wynik auditów certyfikujacych.

Z sukcesem wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządania ISO 9001 i ISO 14001 w firmie GARO Polska Sp. z o.o. ze Szczecina.

Firma ZWM RESTAL ze Starogardu Gdańskiego, której pomagaliśmy przy wdrożeniu standardu dla branży kolejowej IRIS: 02 uzyskała od auditorów jednostki certyfikujacej TUV Nord Polska rekomendację do otrzymania certyfikatu IRIS: 02.

Zakończyliśmy proces wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 i systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg OHSAS 18001 w Instytucie Elektrotechniki - Zakład Doświadczalny III w Międzylesiu.

Pozytywnym wynikiem auditu certyfikującego zakończył się prowadzony przez naszych Konsultantów proces wdrażania ISO 9001: 2008 i ISO 14001: 2004 w firmie LUBEX ze Szczecina

Z sukcesem wdrożyliśmy w firmie Ślusarstwo Usługowe HAJDUK Sp. z o.o. s.k. z Gorzowa Wlkp. system zarządzania jakością wg ISO 9001: 2008.

Zakończyliśmy wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001: 2004 oraz FSC w firmie COMgraph Sp. z o.o. ze Szczecina. Po pozytywnym wyniku auditów certyfikujących TUV Nord Polska i DVN firma uzyskała certyfikaty w/w systemów.

Z sukcesem wdrożyliśmy system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Niepublicznym ZOZ-Pracowni Profilaktyki i Diagnostyki Onkologicznej PATOLOG S.C. z Torunia.

Przyznaniem certyfikatu jednostki certyfikującej TUV Nord Polska Sp. z o.o. zakończył się proces wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg OHSAS 18001:  2007 w firmie Jabil Circuit Poland Sp. z o.o. z Kwidzyna, proces, który prowadzili konsultanci naszej firmy.

Firma POLCHAR Sp. z o.o., której pomagaliśmy przy wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 i OHSAS 18001 uzyskała rekomendacje auditorów jednostki certyfikującej do przyznania certyfikatów w/w systemów.

Z sukcesem wdrożyliśmy w firmie ABA Papier Int. Sp. z o.o. ze Szczecina system zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001: 2005.

Informujemy, że z sukcesem zakończyliśmy projekt wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego system zarządzania jakością wg ISO 9001 i system zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Przyznaniem Certyfikatu Zgodności z Zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej przez Biuro ds. Substancji Chemicznych zakończyły się nasze prace wdrożeniowe dotyczące spełniania przez Dział Analityki firmy BLIRT S.A. z Gdańska zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

Z sukcesem wdrożyliśmy w firmie FOSFAN S.A. ze Szczecina system zarządzania środowiskowego wg ISO 14001: 2004.

 Przyznaniem certyfikatu ISO 22000 w zakresie produkcji, rozwoju, przechowywania i wprowadzania na rynek dodatku paszowego-siarczanu żelaza (II)zakończyły się nasze prace wdrożeniowe w Zakładach Chemicznych "Police" SA.

Drukarnia ELLERT Sp. z o.o. z Wiązownej k/Warszawy, której pomagaliśmy przy wdrażaniu Systemu Kontroli Pochodzenia Produktów wg wymagań standardu FSC-STD-40-004 uzyskała certyfikat "Chain of Custody" przyznany przez jednostkę certyfikującą SGS Polska Sp. z o.o.

Wdrażanie systemu zarządzania jakością w Centrum Rehabilitacji dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Bornem Sulinowie, które realizowaliśmy zakończyło się pozytywnym wynikiem auditu certyfikującego przeprowadzonego przez jednostkę cetyfikującą Bureau Veritas.

 Z sukcesem zakończyliśmy wdrażanie standardu IRIS w firmie Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o. z Czaplinka.

Firma Saint-Gobain Sekurit HansGlas Polska Sp. z o.o. z Żar, której pomagaliśmy we wdrażaniu standardu IRIS usyskała pozytywny wynik auditu certyfikującego.

Nasza placówka szkoleniowa Akademia Jakości QM Mentor została wybrana wykonawcą usług szkoleniowych z zakresu standardu IRIS w ramach projektu szkoleniowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt: "Doskonalenie wiedzy i umiejętności pracowników-kluczem do utrzymania konkurencyjności Holdingu PESA"

Z sukcesem zakończyliśmy wdrażanie w firmie Frenoplast Sp. z o.o. z Wołomina i w firmie SMiOC Frenoplast S.A. ze Szczytna standardu kolejowego IRIS. Obie firmy uzyskały pozytywny wynik auditu.

W dniach 10-11 grudnia firma H.I.S Poznachowski Sp. z o.o., której pomagaliśmy przy wdrożeniu systemu zarządzania jakością wg ISO 9001: 2008 w wyniku auditu certyfikującego uzyskała rekomendację uzyskania certyfikatu.

Firma KK-Electronic Polska Sp. z o.o. ze Szczecina, w której prowadziliśmy prace wdrożeniowe w zakresie systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 uzyskała certyfikat jednostki certyfikującej Det Norske Veritas.

Zakończyliśmy proces wdrażania systemu zarzadzania jakością wg ISO 9001: 2008 w firmie Ferroplast ze Świdwina, firma uzyskała certyfikat TUV Nord Polska Sp. z o.o.

med&lab Laboratorium Analiz Medycznych Sp. J. ze Szczecina, któremu pomagaliśmy we wdrażaniu systemu zarządzania jakością wg ISO 9001: 2008 uzyskało certyfikat angielskiej jednostki certyfikującej.

 Pomyślnie zakończyliśmy wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 w firmie NORATEL Sp. z o.o.

 Polski Komitet Normalizacyjny wydał w lutym 2009 r. polską normę PN-EN ISO 9001.

 Prowadzone przez naszą firmę prace wdrożeniowe w zakresie uzyskania przez Laboratorium Ochrony Środowiska Zakładów Chemicznych "Police" SA akredytacji na zgodność z normą PN-ISO/IEC 17025: 2005 zakończyły się sukcesem. Laboratorium otrzymało akredytację przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

     Z sukcesem zakończyliśmy projekt wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N 18001 i OHSAS 18001: 2007 w firmie STALKON Sp. z o.o. z Polic. Auditorzy DNV. w wyniku przeprowadzonego auditu rekomendowali firmę do wydania certyfikatu SZBHiP wg normy PN-N 18001 i OHSAS 18001.

    W dniu 15 stycznia 2009 r. przeprowadziliśmy pierwsze szkolenie dotyczące nowej normy ISO 9001: 2008. W szkoleniu uczestniczyli m.in. Pełnomocnicy Systemu Zarzadzania Jakością takich firm jak: Zakłady Chemiczne "Police" SA, ZPG STARGUM, KE-DOLNA ODRA, Telzas Sp. z o.o., Rimaster Poland Sp. z o.o., Zakład Medycyny Sądowej PAM, Alumet Sp. z o.o.

   Konsultanci naszej firmy są kwalifikowanymi egzaminatorami Jednostki Certyfikującej Osoby TUV Nord Polska Sp. z o.o. w ramach kursu na Specjalistę ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego.

     Z sukcesem zakończyliśmy projekt wdrażania Systemu Zarzadzania Jakością w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Auditorzy TUV Nord Polska Sp. zo.o. w wyniku przeprowadzonego auditu rekomendowali ZOZ Wągrowiec do wydania certyfikatu SZJ wg normy ISO 9001.

Nasi konsultanci zostali zaproszeni przez Akademię Morską w Szczecinie do poprowadzenia zajęć w ramach studiów podyplomowych: "Zarządzanie i auditing w ochronie środowiska".

Po pozytywnej ocenie kompetencji i merytorycznego świadczenia usług doradczych i szkoleniowych uzyskaliśmy rekomendację uznanych jednostek certyfikujących - TUV Nord Polska Sp. z o.o., TUV Rheinland/ZETOM Polska, United Registrar of Systems.

 Od roku 2001 w corocznych rankingach prowadzonych przez różne instytucje jesteśmy uznawani za kompetentną firmę doradczą należącą do grona najbardziej uznanych firm doradczych w Polsce ( Puls Biznesu, 22.11.2001, Puls Biznesu, 13.05.2002).

Posiadaliśmy akredytację jako wykonawca usług doradczych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP).

"Polskie Laboaratoria w Europie XXI wieku" - na seminarium, które odbyło się 29.10.2007 r. w Szczecinie, konsultantka naszej firmy p. dr inż. Marzena Misiura wygłosiła referat n/t akredytacji laboratoriów.

Wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Gospodarki Wodnej Województa Zachodniopomorskiego byliśmy realizatorem projektu z zakresu edukacji ekologicznej: "Wspieranie świadomości ekologicznej i popularyzacji zarządzania środowiskowego wg ISO 14001".

Byliśmy akredytowanym wykonwacą PARP w ramach programu: "Wstęp do jakości" Phare 2001

Akademia Jakości QM Mentor uzyskała akredytację PARP w zakresie szkoleń dla sektora MSP z zakresu systemów zarządzania (Gazeta Wyborcza, 07.10.2003)

Byliśmy realizatorami programu szkoleń w ramach PHARE  "Management Box-FIESTA II" i za realizowane szkolenia kadry menedżerskiej otrzymalismy uznanie Komitetu Integracji Europejskiej.

 

biuro@qmmentor.pl

Kontakt

Tel.91 350 70 73,fax 91 350 70 71 Kom. 502 500 925,
Email: biuro@qmmentor.pl

Dane adresowe


Ośrodek Badań i Rozwoju Jakości QM Mentor Sp. z o.o. 70-737 Szczecin, ul. Chojnicka 60

Copyrights © 2007 QM Mentor. Web Design