Jesteś na stronie: QM Mentor > Strona główna
... Przymierze z przyszłością ...

Referencje

Jesteśmy członkiem Północnej Izby Gospodarczej

Standard IRIS


ZMIANA STANDARDU ZARZĄDZANIA DEDYKOWANEGO DLA BRANŻY KOLEJOWEJ IRIS NA ISO/TS 22163 

 
W 2007 roku pod patronatem Europejskiego Zrzeszenia Przemysłu Kolejowego UNIFE i przy współudziale strategicznych producentów przemysłu kolejowego (m.in. Siemens Transportation, Bombardier Transportation, Alstom Transport) powstał jednolity standard IRIS—International Railway Industry Standard) zawierający wymagania dla firm dostawców z sektora kolejowego.
Bazą dla standardu IRIS jest znana i szeroko stosowana norma PN-EN ISO 9001 "Systemy Zarządzania Jakością – Wymagania”. IRIS jest analogiczny do specyfikacji technicznej TS -16949 dla przemysłu samochodowego, ale zawiera szereg wysokich, dotychczas niespotykanych na co dzień wymagań, m.in. specyficzne dla systemu kolejowego, wymagania dotyczące bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania.
Od polskich producentów – dostawców części, czy podzespołów dla czołowych europejskich producentów przemysłu kolejowego, wymagany jest certyfikowany system zarządzania zgodny z wymaganiami standardu IRIS i to bez wprowadzania okresu przejściowego na dostosowanie do nowych wymagań.
Æ   Standard IRIS definiuje wymagania w ramach systemu zarządzania, odnośnie projektowania i rozwoju, produkcji, ale również obejmuje swym zakresem takie zagadnienia jak zarządzanie projektami, zarządzanie kosztami, zarządzanie ryzykiem, RAMS – czyli niezawodność, dostępność, podatność utrzymaniowa i bezpieczeństwo , LCC – czyli koszt cyklu życia.
 Æ   Standard wymaga zastosowania wielu nowoczesnych metod i technik zarządzania tj. definiowanie misji, wizji, budowa strategii, zarządzanie wiedzą, zarządzanie konfiguracją, FMEA, 8D itp.

 Æ   Certyfikacja standardu IRIS jest procesem złożonym i bardzo wymagającym.  

W zakresie szkoleń i wdrażania systemu IRIS podjęliśmy współpracę z firmą TRAIN ELECTRIC Sp. z o.o., Kabel-Technik Polska Sp. z o.o., PESA S.A. z Bydgoszczy, HUBER+SUHNER Sp. z o.o. z Tczewa, BART-MET Sp. z o.o. ze Zwolenia, SMiOC Frenoplast S.A. ze Szczytna, Frenoplast Sp. z o.o. z Wołomina, z firmą SAINT-GOBAIN SEKURIT z Żar, z Odlewnią Żeliwa z Bydgoszczy, z Odlewnią CEMA-MYSTAL z Myszkowa, z firmą TENS Sp. z o.o. z Sopotu, ELESTER-PKP z Łodzi i OPEK-MET z Inowrocławia.

 

W firmie Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o. z Czaplinka, w firmie Frenoplast Sp. z o.o. z Wołomina, w SMiOC Frenoplast S.A. ze Szczytna, W Odlewni Żeliwa Bydgoszcz, w firmie SAINT-GOBAIN SEKURIT z Żar i ZWM RESTAL ze Starogardu Gdańskiego z sukcesem wdrożyliśmy standard IRIS. Firmy te uzyskały pozytywny wynik auditu certyfikującego. Nasi konsultanci, którzy jednocześnie posiadają uprawnienia wiodących auditorów certyfikujących, uczestniczyli w procesie certyfikacji standardu IRIS.

W latach 2010-2011 byliśmy wykonawcami projektu szkoleniowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt: „Doskonalenie wiedzy i umiejętności pracowników-kluczem do utrzymania konkurencyjności Holdingu PESA”. W ramach projektu przeprowadzaliśmy szkolenia w zakresie: Auditor IRIS, Zarządzanie jakością wg IRIS, Analiza LCC, Analiza RAMS, Project Management.

O
ferujemy Państwu, oprócz pomocy we wdrażaniu standardu IRIS,
także program profesjonalnych szkoleń (w tym także w języku angielskim) w zakresie:
 

         * poznania wymagań standardu IRIS i zasad wdrażania w firmie
         * innych narzędzi i metod zarządzania wymaganych przez IRIS ( np. zarządzanie projektami,  zarządzania wiedzą, zarządzanie kosztami).

 

Zapraszamy do współpracy !

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 
biuro@qmmentor.pl

Kontakt

Tel.91 350 70 73,fax 91 350 70 71 Kom. 502 500 925,
Email: biuro@qmmentor.pl

Dane adresowe


Ośrodek Badań i Rozwoju Jakości QM Mentor Sp. z o.o. 70-737 Szczecin, ul. Chojnicka 60

Copyrights © 2007 QM Mentor. Web Design