Jesteś na stronie: QM Mentor > Strona główna
... Przymierze z przyszłością ...

Referencje

Jesteśmy członkiem Północnej Izby Gospodarczej

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią


Cel kursu:

 • Poznanie aktualnych zagadnień i regulacji dotyczacych efektywności energetycznej;
   
 • Zapoznanie z istotą projektowania, wdrażania i stosowania systemu zarządzania energią wg ISO 50001: 2011;
   
 • Poznanie zasad planowania i metodyki przeprowadzania auditów wewnętrznych;
   
 • Zdobycie praktycznych umiejętności auditowania wg ISO 19011.

Program kursu:

          MODUŁ I - ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ

 • Prawne aspekty wdrażania efektywności energetycznej - przepisy krajowe i UE;
 • Zasady funkcjonowania systemu białych certyfikatów.

         MODUŁ II- ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W ZAKŁADZIE PRZEMYSŁOWYM

 • Oceny, monitorowania i poprawy efektywności Systemu Zarzadzania Energią (EnMS) w organizacji;
 • Analiza danych z monitoringu zużycia mediów energetycznych; 
 • Analiza opłacalności ekonomicznejj przedsięwzięć;
 • Analiza systemu racjonalizacji gospodarki energetycznej zakładu przemysłowego;
 • Procedura oszczędzania.

     
  MODUŁ III - SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ WG ISO 50001: 2011
   
 • Wymagania normy ISO 50001: 2011 i ich interpretacja;
 • Zasady wdrażania systemu ( audit wstępny, identyfikacja aspektów środowiskowych, cele i zadania środowiskowe, programy środowiskowe, dokumentowanie systemu);
   
   
     MODUŁ IV - AUDITOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
   
 • Wprowadzenie do auditowania: terminologia dotycząca auditów, rodzaje auditów;
 • Zasady auditowania;
 • Cechy osobowościowe, wiedza i umiejetności auditora;
 • Psychologiczne aspekty procesu auditowania - audit jako proces komunikowania, analiza transakcyjna;
 • Metodyka przeprowadzenia auditu wg ISO 19011 (planowanie, przygotowanie, przeprowadzenie, dokumentowanie auditu i działania poauditowe);
 • Specyfika auditowania poszczególnych elementów Systemu Zarządzania Energią;

  Metodyka zajęć:
 • Wykłady;
 • Ćwiczenia, indywidualne i zespołowe.

 Ukończenie kursu: 

 • Certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Energią  wg ISO 50001


                                                        Informacje i zgłoszenia:

                                  mgr Ilona Barłowska - Dyrektor Akademii Jakości, QM Mentor 
                                                         tel. 91 350 70 73, 502-500-925
                                             Adres: 70-737 Szczecin, ul. Chojnicka 60
                                                          szkolenia@qmmentor.pl

 

Wyślij zapytanie

Dane adresowe


Ośrodek Badań i Rozwoju Jakości QM Mentor Sp. z o.o. 70-737 Szczecin, ul. Chojnicka 60

Copyrights © 2007 QM Mentor. Web Design