Jesteś na stronie: QM Mentor > Strona główna
... Przymierze z przyszłością ...

Referencje

Jesteśmy członkiem Północnej Izby Gospodarczej

Normy ISO- aktualności


 

ISO 27001: 2013
W październiku 2013 roku opublikowano znowelizowany standard ISO 27001:2013 dotyczący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Nowelizacja standardu, podobnie jak pozostałych standardów dotyczących zarządzania, wprowadza udoskonalone podejście umożliwiające bardziej efektywne zarządzanie ryzykiem.

ISO 27001:2013 ujednolicona została struktura normy, pozwalająca lepszą jej integrację i implementację w organizacjach wykorzystujących więcej niż jeden standard, na przykład zarządzaniem ciągłością działania wg normy ISO / IEC 22301 czy  ISO / IEC 20000-1 dotyczącą zarządzania usługami IT oraz ISO 9001. Podobna struktura poszczególnych norm ma pomóc firmom zaoszczędzić czas i pieniądze, ponieważ pozwoli im stosować zintegrowane polityki oraz procedury.

Dodatkowo załącznik A, określający „cele stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia w organizacji”, został poszerzony o  szereg praktycznych usprawnień w zakresie ochrony informacji na nowych nośnikach, coraz bardziej powszechnych w naszym życiu. Celem nowelizacji było więc dostosowanie standardu do współczesnych zagrożeń, takich jak kradzież tożsamości, ryzyko związane z telefonami komórkowymi oraz innymi słabościami technologii online.

Organizacje certyfikowane zgodnie z aktualnym wydaniem normy, tj. z 2005 roku, będą musiały uaktualnić swój system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z wymogami nowej edycji normy. Okres przejściowy dla modernizacji nie został jeszcze określony, ale prawdo prawdopodobne będzie to dwa lata od momentu publikacji nowej normy.

 ISO 9001: 2015

Norma ISO 9001: 2015 wychodzi naprzeciw firmom usługowym, zmieniając tak treść punktów, by były łatwiejsze do zrozumienia i wdrożenia dla tych firm

 - słowo „wyroby” zastępuje określeniem "towary i usługi".

Norma ISO 9001:2015, w stosunku do swej poprzedniczki wprowadzonej w 2008 r., również wzmacnia jeszcze bardziej podejście procesowe w zarządzaniu jakością.

Cel: jeszcze lepsze zrozumienie przez organizację potrzeby zarządzania procesowego oraz zarządzania samymi procesami.

ZMIANY W NORMIE:

 ZMIANA STRUKTURY NORMY - 10 rozdziałów

 1,2,3. - ( rozdział 1,2,3- bez zmian)

(zmiany w pozostałych- np.5.6 „przegląd zarządzania” razem z auditami w rozdziale 9)

4. Kontekst organizacji ( zakres normy, potrzeby i oczekiwania zainteresowanych stron)

5. Przywództwo ( zaangażowanie kierownictwa, polityka, odpowiedzialności)

6. Planowanie (cele, zarządzanie ryzykiem

7. Wsparcie ( komunikacja, kompetencje i świadomość pracowników, udokumentowane informacje)

8. Działanie (planowanie operacyjne i nadzór)

9. Ocena osiągnięć (monitorowanie i pomiary, audit, przegląd zarządzania)

10. Doskonalenie (niezgodności, działania korygujące, doskonalenie)

 ZMIANA TERMINOLOGII

 okument i zapis jako „Udokumentowana informacja”

 ciągłe doskonalenie jako „doskonalenie”

 ZMIANA ZASAD ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

 Nie będzie zasady „podejścia systemowego”

 Zasada „Współpraca z dostawcami” zastąpiona zasadą „Zarządzanie relacjami”

 

 

biuro@qmmentor.pl

Kontakt

Tel.91 350 70 73,fax 91 350 70 71 Kom. 502 500 925,
Email: biuro@qmmentor.pl

Dane adresowe


Ośrodek Badań i Rozwoju Jakości QM Mentor Sp. z o.o. 70-737 Szczecin, ul. Chojnicka 60

Copyrights © 2007 QM Mentor. Web Design