Jesteś na stronie: QM Mentor > Strona główna
... Przymierze z przyszłością ...

Referencje

Jesteśmy członkiem Północnej Izby Gospodarczej

Dotacje UE
Informujemy, że Ośrodek Badań i Rozwoju Jakości QM Mentor Sp. z o.o. (jako Partner) wraz z Forum Turystyki Regionów z siedzibą w Szczecinie (jako Lider) realizował w latach 2014-2015 projekt:
"Zielone Światło w gospodarce turystycznej na terenach chronionych".


Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2.1.1/2012/ZS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego-Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

Celem projektu było m.in.: podniesienie efektywności energetycznej gospodarki turystycznej na terenach chronionych, wzrost kompetencji kadr w zakresie ochrony środowiska, wdrażanie zasad zarządzania środowiskowego i energią w oparciu o ISO 14001 i ISO 50001 oraz propagowanie „zielonych zakupów”.

 

biuro@qmmentor.pl

Kontakt

Tel.91 350 70 73,fax 91 350 70 71 Kom. 502 500 925,
Email: biuro@qmmentor.pl

Dane adresowe


Ośrodek Badań i Rozwoju Jakości QM Mentor Sp. z o.o. 70-737 Szczecin, ul. Chojnicka 60

Copyrights © 2007 QM Mentor. Web Design