Jesteś na stronie: QM Mentor > Strona główna
... Przymierze z przyszłością ...

Referencje

Jesteśmy członkiem Północnej Izby Gospodarczej

Warunki uczestnictwa w szkoleniach


Warunki uczestnictwa w kursach/szkoleniach

Uczestnicy:
Uczestnikami szkoleń mogą być osoby dorosłe lub młodzież, które są delegowane przez Zleceniodawcę lub zgłaszające się indywidualnie z wolnego naboru. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest przesłanie zgłoszenia na adres firmy. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszenia. Po przesłaniu zgłoszenia uczestnicy otrzymują potwierdzenie przyjęcia na szkolenie wraz ze szczegółową informacją organizacyjną dotyczącą szkolenia/kursu.

Opłaty:
Opłaty w wysokości podanej na karcie zgłoszenia należy dokonać na konto firmy przed planowanym terminem szkolenia/kursu. Podana cena jest zawsze ceną brutto.  W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o powiadomienie nas nie później, niż na tydzień przed rozpoczęciem zajęć.  Uczestnicy przed rozpoczęciem kursu winni okazać kopię dowodu opłaty za szkolenie.

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się zgodnie z przedstawionym uczestnikom programem. Uczestnicy potwierdzają swój udział na zajęciach poprzez wpis na listę obecności, są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz wykonywania powierzonych im zadań indywidualnych lub grupowych zgodnych z przyjętą metodyką danego szkolenia.

Metodyka kursów/szkoleń:
Stosujemy nowoczesne metody prezentacji oparte na technikach komputerowych, aktywne metody ćwiczeń i wykładów, ćwiczenia symulowane, zajęcia grupowe i indywidualne, sesje dyskusyjne itp. Powodują one zwiększenie skuteczności i atrakcyjności naszych zajęć.

Wykładowcy:
Wykładowcy posiadają wieloletnią praktykę w zakresie wdrażania i certyfikacji systemów oraz przygotowanie pedagogiczne i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Dotychczas przeszkolliśmy ponad 10 tys.pracowników z ponad 290 różnych firm. 

Ukończenie szkolenia:
Ukończenie skzkoleń potwierdzane będzie odpowiednio: certyfikatem lub zaświadczeniem ukończenia lub zaświadczeniem uczestnictwa w zależności od rodzaju kursu/szkolenia.

Jesteśmy otwarci na życzenia i potrzeby naszych Klientów, dlatego jeśli macie Państwo indywidualne życzenia, związane z socjalną częścią szkoleń, prosimy o kontakt i informacje.

szkolenia@qmmentor.pl

...przymierze z przyszłością...

 

 

 

Wyślij zapytanie

Dane adresowe


Ośrodek Badań i Rozwoju Jakości QM Mentor Sp. z o.o. 70-737 Szczecin, ul. Chojnicka 60

Copyrights © 2007 QM Mentor. Web Design