Jesteś na stronie: QM Mentor > Strona główna
... Przymierze z przyszłością ...

Referencje

Jesteśmy członkiem Północnej Izby Gospodarczej

Pełnomocnik ISO 14001


Cel kursu:

 • Szczegółowe poznanie i interpretacja wymagań normy ISO 14001: 2015;
   
 • Zapoznanie z istotą projektowania, wdrażania i stosowania systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001: 2015;
   
 • Poznanie zasad planowania i metodyki przeprowadzania auditów wewnętrznych;
   
 • Zdobycie praktycznych umiejętności auditowania wg ISO 19011.

Program kursu:

MODUŁ I - OCHRONA ŚRODOWISKA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE

 • Problematyka ochrony środowiska-zagrożenia środowiskowe;
 • Wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska;
 • Rodzina norm ISO serii 14000;
 • Terminologia związana z ochroną środowiska i zarządzaniem środowiskowym;
 • Wymagania normy ISO 14001: 2015;
 • Zasady tworzenia dokumentacji SZŚ;

 MODUŁ II – BUDOWA I WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

 • Rola, kompetencje i odpowiedzialność Pełnomocnika SZŚ;
 • Projektowanie systemu;
 • Analiza systemu, audit wstępny;
 • Wdrożenie SZŚ (identyfikacja aspektów środowiskowych, cele i zadania środowiskowe, programy środowiskowe) 
 • Certyfikacja systemu;
 • Korzyści wynikające z wdrożonego SZŚ;
 • Doskonalenie systemu;

 MODUŁ III - AUDITOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

 • Wprowadzenie do auditowania: terminologia dotycząca auditów, rodzaje auditów;
 • Zasady auditowania;
 • Zarządzanie programem auditów;
 • Cechy osobowościowe, wiedza i umiejętności auditora;
 • Psychologiczne aspekty procesu auditowania i techniki auditowania;
 • Metodyka przeprowadzenia auditu wg ISO 19011 (przygotowanie, przeprowadzenie, dokumentowanie auditu i działania poauditowe);
 • Przeprowadzenie symulowanego badania auditowego;

Metodyka zajęć:

 • Wykłady;
 • Ćwiczenia, w tym ćwiczenia symulowane;
 • Film dydaktyczny;

 Ukończenie kursu: 

 • Certyfikat Pełnomocnika i Auditora SZŚ  
 
 
 
Informacje i zgłoszenia:
mgr Ilona Barłowska - Dyrektor Akademii Jakości,
tel. 502-500-925
Adres: 70-737  Szczecin, ul. Chojnicka 60
szkolenia@qmmentor.pl

 

Wyślij zapytanie

Dane adresowe


Ośrodek Badań i Rozwoju Jakości QM Mentor Sp. z o.o. 70-737 Szczecin, ul. Chojnicka 60

Copyrights © 2007 QM Mentor. Web Design