Nasi klienci


Z na­szych usług skorzystało już ponad 250  firm.

Naszymi klientami są małe, średnie i duże firmy z całej Polski, które postawiły so­bie za cel uzyskanie certy­fi­katu systemu zarządzania bądź też, po otrzymaniu tego cer­tyfikatu, roz­wijają i doskonalą system. Realizowaliśmy projekty w firmach reprezentują­cych różne branże i obszary działalności, m.in:

 • branża chemiczna,
 • me­talowa,
 • medyczna,
 • farmaceutyczna,
 • spożywcza,
 • mechaniczna,
 • budownictwo,
 • cementownie,
 • branża motoryza­cyjna,
 • telekomunikacja,
 • elektronika,
 • elektrotechnika,
 • informatyka,
 • transport i spedycja,
 • przemysł drzewny,
 • przemysł odlewniczy,
 • branża poligraficzna i drukarska,
 • papiernicza,
 • konstrukcje stalowe,
 • edukacja i oświata,
 • oraz w firmy  usługowe i handlowe