Systemy


Obsługa Systemu Zarządzania :

  • nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem systemu;
  • aktualizacja dokumentacji systemu
  • inspirowanie i podejmowanie działań w zakresie doskonalenia systemu;
  • organizacja przeglądów zarządzania;
  • szkolenia pracowników;
  • przygotowanie do auditów certyfikujących, nadzorujących i recertyfikujących.