Akademia Jakości QM Mentor jako placówka kształcenia ustawicznego od roku 1996 prowadzi szkolenia w zakresie:

 

  • Systemów zarządzania
  • Branżowych systemów zarządzania
  • Nowoczesnych koncepcji i narzędzi zarządzania

Organizujemy szkolenia:

 

  • Otwarte
  • zamknięte

Harmonogram 2020:


Nazwa szkolenia: Data:
Szkolenie dla kadry zarządzającej, kierowniczej, dla Auditorów i Pełnomocników SZJ. 28.02.2020
Szkolenie dla kadry zarządzającej kierowniczej : „Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000: 2018" 05.03.2020
Szkolenie dla kadry zarządzającej kierowniczej: „System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001" 10.03.2020
Wymagania prawne w zakresie bhp w aspekcie funkcjonowania przedsiębiorstwa 11.03.2020
Szkolenie dla kadry zarządzającej kierowniczej : „Wymagania ISO/TS 22163" 20.03.2020
Szkolenie dla kadry zarządzającej kierowniczej, Auditorów i Pełnomocników 21.03.2020
Szkolenie: „Auditor Wewnętrzny ISO/TS 22163" 23-24.04.2020
Szkolenie dla kadry zarządzającej i kierowniczej : „System Zarządzania Energią wg ISO 50001: 2018" 28.04.2020

Szkolenia indywidualne/zamkniete


Nazwa szkolenia: Data:
Szkolenie: „Doskonalenie SZJ”
Koszty jakości
Szkolenie: „Doskonalenie SZŚ”
Szkolenie: „Doskonalenie SZBHiP"
Szkolenie: "Podstawy i zasady GMP, GHP"
Budowanie systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) wg ISO 22000
BRC - wymagania
IFS - wymagania
Szkolenie: „Analiza kosztu cyklu życia LCC"
Szkolenie: „Zarządzanie niezawodnością RAMS"
Strategia, wizja,misja organizacji
Zarządzanie przez cele w organizacji
Zarządzanie procesami
Project Management- Zarządzanie projektami
Zarządzanie zmianą w organizacji
Zarządzanie ryzykiem
BSC- Balanced Scorecard
Analiza benchmarkingowa w firmie
Komunikacja w organizacji
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu wg SA 8000
System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

Warunki:


UCZESTNICY:

Uczestnikami szkoleń mogą być osoby dorosłe lub młodzież, które są delegowane przez Zleceniodawcę lub zgłaszające się indywidualnie z wolnego naboru. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest przesłanie zgłoszenia na adres firmy. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszenia. Po przesłaniu zgłoszenia uczestnicy otrzymują potwierdzenie przyjęcia na szkolenie wraz ze szczegółową informacją organizacyjną dotyczącą szkolenia/kursu.

OPŁATY:

Opłaty w wysokości podanej na karcie zgłoszenia należy dokonać na konto firmy przed planowanym terminem szkolenia/kursu. Podana cena jest zawsze ceną brutto. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o powiadomienie nas nie później, niż na tydzień przed rozpoczęciem zajęć. Uczestnicy przed rozpoczęciem kursu winni okazać kopię dowodu opłaty za szkolenie.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Zajęcia odbywają się zgodnie z przedstawionym uczestnikom programem. Uczestnicy potwierdzają swój udział na zajęciach poprzez wpis na listę obecności, są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz wykonywania powierzonych im zadań indywidualnych lub grupowych zgodnych z przyjętą metodyką danego szkolenia. 

METODYKA KURSÓW/SZKOLEŃ:

Stosujemy nowoczesne metody prezentacji oparte na technikach komputerowych, aktywne metody ćwiczeń i wykładów, ćwiczenia symulowane, zajęcia grupowe i indywidualne, sesje dyskusyjne itp. Powodują one zwiększenie skuteczności i atrakcyjności naszych zajęć.

WYKŁADOWCY:

Wykładowcy posiadają wieloletnią praktykę w zakresie wdrażania i certyfikacji systemów oraz kwalifikacje pedagogiczne i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń poparte umiejętnościami i fachową wiedzą. Dotychczas przeszkolliśmy ponad 10 tys.pracowników z ponad 290 różnych firm.

Akademia Jakości posiada wpis ewidencji szkół i zespołu placówek niepublicznych prowadzonej przez miasto Szczecin WESiT-I-4332/182/99. Jesteśmy wpisani Rejestru Instytucji Szkoleniowych Z Urzędu Pracy w Szczecinie.

UKOŃCZENIE SZKOLENIA:

Ukończenie szkoleń potwierdzane będzie odpowiednio: certyfikatem lub zaświadczeniem ukończenia lub zaświadczeniem uczestnictwa w zależności od rodzaju kursu/szkolenia.

Jesteśmy otwarci na życzenia i potrzeby naszych Klientów, dlatego jeśli macie Państwo indywidualne życzenia, związane z socjalną częścią szkoleń, prosimy o kontakt i informacje.