System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001: 2015

Jakość wyrobów i usług jest podstawowym czynnikiem kształtującym konkurencyjny rynek. Nieustannie rosnące wobec jakości wymagania klientów powodują, że przedsiębiorcy muszą poszukiwać sposobów na sprostanie tym wymaganiom, przy jednoczesnym utrzymaniu dobrych wyników ekonomicznych. Narzędziem umożliwiajacym przedsiębiorcom podnoszenie poziomu jakości wytwarzanych wyrobów i/lub oferowanych usług jest system zarządzania jakością.

System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001: 2015 jest dla przedsiębiorstw gwarancją stabilnej pozycji rynkowej, źródłem zdobywania zaufania klientów, gwarancją rozwoju i ciągłego doskonalenia firmy, co w efekcie prowadzi do wzrostu zysków, wiekszej wydajności i opłacalności procesów. Certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego systemu z wymaganiami międzynarodowego standardu ISO 9001: 2015 może być także skutecznym narzędziem marketingowym.


Norma ISO 9001: 2015 zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością mającego zastosowanie dla każdej organizacji, niezależnie od wielkości i profilu działalności, która chce wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów/usług zgodnych z wymaganiami klienta.
Podstawowym założeniem systemu zarządzania jakością jest zasada ciągłego doskonalenia, czyli nieustającego dążenia do poprawy skuteczności i efektywności podejmowanych działań.