Standard GMP+

Opracowany został w 1992 roku przez holenderską organizację Product Board Animal Feed (PDV), czyli Komitet ds. Karmy dla Zwierząt. Określiła ona wymagania jakościowe i dotyczące bezpieczeństwa pasz, stawiane producentom, przetwórcom, handlowcom oraz organizacjom transportowym uczestniczącym w łańcuchu żywnościowym.
Od 2010 roku GMP + zarządzany jest przez GMP + International.
Certyfikat GMP+ jest wymagany przez firmy eksportujące i transportujące materiały paszowe/pasze do krajów zachodnich tj. Niemcy, Belgia, Holandia, UK, Czechy (od 01.01.2014r). GMP+ oznacza system zapewnienia bezpieczeństwa pasz i systemu zabezpieczenia odpowiedzialnej produkcji pasz zwierzęcych. Standard został opracowany na podstawie prawodawstwa i wymagań ze strony rynku.Zasadniczą sprawą przy certyfikacji GMP+ jest posiadanie systemu bezpieczeństwa pasz, który spełnia warunki standardu GMP+. W tym celu przedsiębiorstwo przedewszystkim ocenia swoją działalność i wybiera taki standard GMP+, który pasuje do tej działalności.
Są cztery ważne standardy, które można wybrać:·         GMP+ B1 Produkcja, Handel i Usługi·         GMP+ B2(2010) Produkcja składników pasz·         GMP+ B3(2007) Handel, skup i magazynowanie oraz przeładunek pasz·         GMP+ B4 Transport·         GMP+ B4.1 Transport drogowy·         GMP+ B4.3 Transport Śródlądowymi Drogami WodnymiOgólny standard GMP+ B1 obejmuje wszystkie rodzaje pasz zwierzęcych i może być zastosowany w każdym przedsiębiorstwie, które pasze produkuje, prowadzi handel nimi, lub je przechowuje. Standard ten jest często stosowany w przedsiębiorstwach, które posiadają już certyfikat ISO. Standard GMP+ B1 posiada tę samą strukturę i używa tych samych pojęć, jak standard ISO 9001.Trzy bardziej specyficzne standardy (GMP+ B2, B3 i B4) gwarantują ten sam poziom bezpieczeństwa pasz, ale koncentrują się na bardziej specjalistycznej działalności.

Wdrożenie i certyfikacja standardu GMP+ oznacza, że przedsiębiorstwa odnoszą korzyści z posiadania certyfikatu GMP+, ponieważ:

  • daje nowe możliwości handlowe i zapewnia utrzymanie dotychczasowych klientów;
  • gwarantuje ciągłość działalności przedsiębiorstwa, ponieważ struktura firmy staje się bardziej wydajna a koszty i ryzyko finansowe zostają ograniczone;
  • odnosi się do zarządzania jakością (ISO 9001) i kontroli ryzyka (HACCP);
  • pomaga poprawić wizerunek przedsiębiorstwa oraz jego wiarygodność;
  • czyni przedsiębiorstwo częścią systemu bezpieczeństwa pasz operującego w skali światowej (certyfikat GMP+ jest uznawany przez około 12.000 przedsiębiorstw w 66 krajach);
  • wnosi wkład w ujednolicenie łańcucha produkcji i przetwarzania pasz zwierzęcych.