System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw

ISO 28000: 2007
System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw


Norma ISO 28000 przeznaczona jest dla wszystkich organizacji biorących udział w procesie dostaw produktów, na każdym jego etapie, od wyboru kontrahentów, poprzez transport, spedycję, odprawy celne, magazynowanie.  Celem tego systemu jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, poprzez wdrożenie i utrzymanie zabezpieczeń, przez każdego uczestnika łańcucha, tak aby zapewnić bezpieczeństwo całości. Certyfikacja organizacji na zgodność z ISO 28000 jest potwierdzeniem zdolności organizacji do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa powierzanych jej towarów. Posiadanie certyfikatu ISO 28000, a także ISO 9001 w znaczący sposób ułatwia spełnienie wymagań dotyczących uzyskania statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO-Authorised Economic Operator. AEO uprawnia do korzystania z uproszczeń i ułatwień podczas kontroli i odpraw celnych.