System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

ISO 22000: 2005
Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności 
Wymagania dla wszystkich organizacji w łańcuchu żywnościowym
(Food Safety Management Systems – Requirements for any organisation in the food chain) 

Jest to opublikowana we wrześniu 2005 roku norma zawierająca wymagania dotyczące wdrażania, funkcjonowania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.
Norma ISO 22000 łączy wymagania systemu HACCP oraz Dobrych Praktyk (Produkcyjnych, Higienicznych, Cateringowych, Dystrybucyjnych itp.) i posiada strukturę analogiczną do pozostałych norm dotyczących systemów zarządzania, ułatwiając integrację systemu z systemami zarządzania jakością oraz środowiskiem. Wszystkie wymagania normy ISO 22000 mają charakter ogólny i mają zastosowanie dla wszystkich organizacji łańcucha żywnościowego.

Norma ISO 22000 jest uniwersalnym standardem, skierowanaym do wszystkich organizacji uczestniczących w łańcuchu żywnościowym tj. producentów i dystrybutorów żywności, firm magazynujących i transportujących żywność, hurtowników i detalistów spożywczych (sieci handlowe) , hoteli i restauracji, producentów opakowań i materiałów mających kontakt z żywnością, producentów maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego, producentów środków do mycia i dezynfekcji dla przemysłu spożywczego.

Norma ISO 22000: 2005 w ramach budowania systemu bezpieczeństwa żywności wymaga, aby każda organizacja określiła zakres, zidentyfikowała, oceniła oraz kontrolowała zagrożenia, a także poinformowała zainteresowane strony w ramach łańcucha żywnościowego o sprawach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo wytwarzanego produktu.

 • oszacować i ocenić wymagania konsumentów;
   
 • oszacować zagrożenia dla konsumenta i zarządzać nimi;
   
 • wykazać efektywną komunikację ze wszystkimi stronami łańcucha żywnościowego;
   
 • wykazać zgodność z prawem żywnościowym;
   
 • starać się o uzyskanie uznawanego na całym świecie certyfikatu;
   
 • stworzyć możliwość wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem;
   
 • żywności małym i słabiej rozwiniętym organizacjom.

Zgodnie z komunikatem nr 14 PCA z dnia 15.02.2007 norma ISO 22000 jest od 01.03.2007 dokumentem odniesienia podczas certyfikacji systemu HACCP. Dopuszczono utrzymanie wydanych już akredytowanych certyfikatów (w oparciu o DS. 3027:2002 i Codex Alimentarius) do czasu ich wygaśnięcia.

Dostawcy żywności do hipermarketów, zwłaszcza dostarczający wyroby sprzedawane pod marką własną marketów muszą spełniać wymagania brytyjskiego Standardu BRC – Global Standard FoodBritish Retail Consortium opublikowało trzy Standardy BRC:

 • BRC FOOD – wymagania dla producentów i dostawców żywności (dla marek własnych);
 • BRC/IOP – wymagania dla producentów i dostawców materiałów opakowaniowych do przemysłu spożywczego;
 • BRC/Consumer Products – wymagania dla producentów i dostawców produktów konsumpcyjnych      (no Food).

Standard BRC FOOD zbudowany jest w oparciu o wymagania zawarte w normach serii ISO 9000, HACCP,
GMP oraz GHP. Standard umożliwia spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa wyrobu dla konsumenta; obejmuje wymaganiami zarówno dostawcę, jak i detalistę.   IFS – International Food Standard, opracowany został przez niemieckie i francuskie sieci handlowe. Standard bezpieczeństwa opracowany dla wszystkich producentów żywności i uczestników łańcucha żywnościowego, a w szczególności obowiązuje handlowców detalicznych, dostarczających pod własną marką żywność do hipermarketów.Zawiera wymagania ISO 9001, wymagania HACCP, wymagania na stałe wpisane w krajowe ustawodawstwo. Aby uzyskać certyfikat należy wdrożyć system, zapewnić poprawne funkcjonowanie systemu HACCP (nadzór, dokumentacja i kontrola CCP), dokumentować pochodzenie wszystkich surowców, zdefiniowanie działań korygujących i podjęcie ich w odpowiednim czasie. EUREPGAP jest certyfikowanym systemem bezpiecznej produkcji rolnej dla producentów warzyw i owoców opracowany przez EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group) o zasięgu globalnym. Początki systemu określiły wymagania dotyczącej Dobrej Praktyki Rolniczej. Obecnie EUREPGAP zawiera kryteria bezpieczeństwa żywności wywodzące się z ogólnych zasad HACCP. Obejmuje też swym zakresem:

 • ochronę środowiska, której zadaniem jest minimalizowanie negatywnego oddziaływania produkcji rolniczej na środowisko;
 • zdrowie i bezpieczeństwo zawodowe oraz dobro pracowników – ustanawiając światowy poziom kryteriów dla zdrowia i bezpieczeństwa zawodowego osób zatrudnionych w produkcji żywności, a także wiedzę i odpowiedzialność pod względem kwestii socjalnych, jednakże, nie zastępuje ona szczegółowych audytów zbiorowej odpowiedzialności socjalnej;
 • dobro zwierząt – ustanawiając światowy poziom kryteriów dobra zwierząt w gospodarstwach.