ZMIANA STANDARDU ZARZĄDZANIA DEDYKOWANEGO DLA BRANŻY KOLEJOWEJ IRIS NA ISO/TS 22163

W 2007 roku pod patronatem Europejskiego Zrzeszenia Przemysłu Kolejowego UNIFE i przy współudziale strategicznych producentów przemysłu kolejowego (m.in. Siemens Transportation, Bombardier Transportation, Alstom Transport) powstał jednolity standard IRIS—International Railway Industry Standard) zawierający wymagania dla firm dostawców z sektora kolejowego.Bazą dla standarduIRIS jest znana i szeroko stosowana norma PN-EN ISO 9001 „Systemy Zarządzania Jakością – Wymagania”. IRIS jest analogiczny do specyfikacji technicznej TS -16949 dla przemysłu samochodowego, ale zawiera szereg wysokich, dotychczas niespotykanych na co dzień wymagań, m.in. specyficzne dla systemu kolejowego, wymagania dotyczące bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania.Od polskich producentów – dostawców części, czy podzespołów dla czołowych europejskich producentów przemysłu kolejowego, wymagany jest certyfikowany system zarządzania zgodny z wymaganiami standardu IRIS i to bez wprowadzania okresu przejściowego na dostosowanie do nowych wymagań.Æ   Standard IRIS definiuje wymagania w ramach systemu zarządzania, odnośnie projektowania i rozwoju, produkcji, ale również obejmuje swym zakresem takie zagadnienia jak zarządzanie projektami, zarządzanie kosztami, zarządzanie ryzykiem, RAMS – czyli niezawodność, dostępność, podatność utrzymaniowa i bezpieczeństwo , LCC – czyli koszt cyklu życia. Æ   Standard wymaga zastosowania wielu nowoczesnych metod i technik zarządzania tj. definiowanie misji, wizji, budowa strategii, zarządzanie wiedzą, zarządzanie konfiguracją, FMEA, 8D itp.

 Æ   Certyfikacja standardu IRIS jest procesem złożonym i bardzo wymagającym.  

W zakresie szkoleń i wdrażania systemu IRIS podjęliśmy współpracę z firmą TRAIN ELECTRIC Sp. z o.o., Kabel-Technik Polska Sp. z o.o., PESA S.A. z Bydgoszczy, HUBER+SUHNER Sp. z o.o. z Tczewa, BART-MET Sp. z o.o. ze Zwolenia, SMiOC Frenoplast S.A. ze Szczytna, Frenoplast Sp. z o.o. z Wołomina, z firmą SAINT-GOBAIN SEKURIT z Żar, z Odlewnią Żeliwa z Bydgoszczy, z Odlewnią CEMA-MYSTAL z Myszkowa, z firmą TENS Sp. z o.o. z Sopotu, ELESTER-PKP z Łodzi i OPEK-MET z Inowrocławia.W firmie Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o. z Czaplinka, w firmie Frenoplast Sp. z o.o. z Wołomina, w SMiOC Frenoplast S.A. ze Szczytna, W Odlewni Żeliwa Bydgoszcz, w firmie SAINT-GOBAIN SEKURIT z Żar i ZWM RESTAL ze Starogardu Gdańskiego z sukcesem wdrożyliśmy standard IRIS. Firmy te uzyskały pozytywny wynik auditu certyfikującego. Nasi konsultanci, którzy jednocześnie posiadają uprawnienia wiodących auditorów certyfikujących, uczestniczyli w procesie certyfikacji standardu IRIS.

W latach 2010-2011 byliśmy wykonawcami projektu szkoleniowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt: „Doskonalenie wiedzy i umiejętności pracowników-kluczem do utrzymania konkurencyjności Holdingu PESA”. W ramach projektu przeprowadzaliśmy szkolenia w zakresie: Auditor IRIS, Zarządzanie jakością wg IRIS, Analiza LCC, Analiza RAMS, Project Management.

Oferujemy Państwu, oprócz pomocy we wdrażaniu standardu IRIS, także program profesjonalnych szkoleń (w tym także w języku angielskim) w zakresie:  

         * poznania wymagań standardu IRIS i zasad wdrażania w firmie
         * innych narzędzi i metod zarządzania wymaganych przez IRIS ( np. zarządzanie projektami,  zarządzania wiedzą, zarządzanie kosztami).