Audity


Audity :

  • przeprowadzanie auditów wewnętrznych;
  • przeprowadzanie auditów dostawców