Doradztwo


Zarządzamy projektami doradczymi kierując się doświadczeniem i specyfiką każdej organizacji, planujemy i definiujemy cele, weryfikujemy rezultaty. W każdym przypadku odnosimy się do najnowszych osiagnięć w zakresie zarządzania.

Oferujemy:

  • Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania w oparciu o międzynarodowe normy i standardy.

  • Wdrażanie nowoczesnych koncepcji i matod zarządzania począwszy od analizowania i optymalizowania procesów, projektowania organizacji, formułowania jej strategii i doskonalenia kultury organizacyjnej, aż po wdrażanie nowoczesnych narzędzi i technik zarządzania.

ISO 9001

System zarządzania jakością

ISO 14001

System zarzadzania środowiskowego

ISO 45001

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

ISO/TS 22163

Standard IRIS – wymagania dla branży kolejowej

IATF 16949

System zarządzania jakością w motoryzacji

ISO 50001

System zarządzania energią

ISO 15378

Bezpośrednie materiały opakowaniowe produktów leczniczych

ISO/IEC 17025

Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

ISO 22000

System zarządzania bezpieczeństwem żywności

IFS Food

Standard do auditowania jakości oraz bezpieczeństwa produktów spożywczych

BRC Global Standard

Globalna Norma Bezpieczeństwo Żywności

GMP+

GMP+ Feed Certification